banner
open

Giới thiệu trang thông tin Cải cách thủ tục hành chính Sở KH&CN tỉnh Sơn La

Cập nhật: 04/12/2015
Lượt xem: 13948
Nhằm đáp ứng nhu cầu của công dân, tổ chức trong việc tìm hiểu thông tin về các thủ tục hành chính, dịch vụ công do Sở Khoa học và Công nghệ Sơn La thực hiện, Ban biên tập Website Sở khoa học và công nghệ tỉnh Sơn La xây dựng chuyên mục dịch vụ hành chính công trực tuyến.
Để tiện cho việc tra cứu, liên hệ khi có nhu cầu của công dân, tổ chức, các hướng dẫn về qui trình, thủ tục hành chính, dịch vụ công được tổ chức phân theo các linh vực như: Thanh tra; Sở hữu trí tuệ; Quản lý khoa học...
Phần hướng dẫn của mỗi thủ tục hành chính trong chuyên mục này cung cấp đầy đủ các thông tin cơ bản như: Nơi tiếp nhận hồ sơ; thời gian tiếp nhận hồ sơ và hoàn trả kết quả; trình tự, cách thức thực hiện; các lại giấy tờ cần có trong hồ sơ; số lượng hồ sơ; thời gian giải quyết; lệ phí (nếu có); các biểu mẫu; các văn bản pháp lý liên quan v.v...  Đặc biệt, đối với các thủ tục hành chính có các biểu mẫu liên quan, người sử dụng có thể tải về để sử dụng trong các giao dịch hành chính.
Hãy kích chọn các  lĩnh vực ở danh mục bên phải để xem chi tiết danh mục các Hướng dẫn qui trình, thủ tục hành chính công trực tuyến mà công dân, tổ chức cần./.
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
Địa chỉ: Số 19 đường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La | Điện thoại: 02123.852.224 | Fax: 02123.852.791 | Website: www.sokhoahoc.sonla.gov.vn |
Email: thongtinthongkesonla@gmail.com